Torsk, hyse og sei, 8-9 m. Nord for 62° N, ufisket 2024

Torsk, hyse og sei, 9-10 m. Nord for 62° N

Strukturkvote torsk 11-15 m

Torsk, hyse og sei, 9-10 m. Nord for 62° N

Torsk, hyse og sei, 9-10 m. Nord for 62° N. Står på båt over 11 m

Strukturkvote torsk (medfølger ikke hyse og sei)

Strukturkvote NVG-sild

Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N