Rådgivning – hva tilbyr vi?

Rådgivning rundt regulatorisk rammeverk

Vi i Maritime Competence kjenner regelverket og rammevilkårene for fiskeflåten godt og har lang erfaring fra å rådgi kunder innenfor alle grupper i fiskeflåten. 

Utvikle ditt fiskeriprosjekt 

Vi bistår våre kunder i å utvikle fiskeriprosjekter basert på de muligheter som finnes i markedet.

Søknader

Vi bistår i søknadsprosesser knyttet til fiskerimyndighetene og andre relevante offentlige instanser.

Finansiering

Vi bistår i arbeidet med å søke finansiering i forbindelse med transaksjoner.

Verdivurdering

Vi tilbyr verdivurdering av fartøy og fiskeritillatelser med bakgrunn i vår kunnskap om markedet.

Eierskifte og eierendring

Vi gir rådgivning rundt regulatoriske spørsmål i forbindelse med eierskifter.

Vi bistår i forbindelse med fisjoner, fusjoner og omorganisering av virksomheter.

Vi bistår kjøpere og selgere i forbindelse med salg av aksjeselskaper.

Nybygg

Vi bistår kunder i å utvikle og realisere nybyggsprosjekter i samarbeid med verft i Norge og utlandet.

Les mer om hva vi gjør med nybygg.