Strukturkvoter hyse gruppen 15-21 m

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 24/08
Type: Hvitfisk
Arter: Hyse
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: 15-21 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor:  Utløpsdato:
2.21821  31.12.27
0.52030  31.12.29
6.80880  31.12.31
7.28440  31.12.34
0.64565  31.12.43

Totalt 17.4773 faktorer hyse

 

Leveres ufisket for 2024 og kan fiskes av kjøper grunnet bruk av strukturkvoteordning for kystflåten.