Strukturkvoter hyse gruppen 15-21 m

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 24/08
Type: Hvitfisk
Arter: Hyse
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: 15-21 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor:  Utløpsdato:
0,5972  31.12.43
2,2182  31.12.27
0,5203  31.12.29
0,8088  31.12.34

Totalt 4.1445 faktorer hyse

Leveres ufisket for 2024 og kan fiskes av kjøper grunnet bruk av strukturkvoteordning for kystflåten.