Torsk, hyse og sei, 11-12 m. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 11-12 m
Referansenummer: 23/07
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Torsk 3,1937 - Hyse 3,0735 - Sei 3,0798