Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,52 m
Referansenummer: 24/06
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: Under 11 m
Faktor: Torsk: 2,3471 - Hyse: 2,4047 - Sei: 2,4163

Annet

Står på ex. båt med faktisk lengde 11-15 m
Ufisket 2024