Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 14,38 m
Referansenummer: 22/27
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Torsk: 5,2289. Hyse: 5,0363. Sei 5,0347

Annet

Selges med struktur hyse, faktor 2,6899