Strukturkvote torsk (medfølger ikke hyse og sei)

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 24/09
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: 15-21 m
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor:  Utløpsdato:
1.5886  31.12.27
0.9540  31.12.31

Totalt 2,5426 faktorer torsk

 

Leveres ufisket for 2024 ifm bruk av strukturkvoteordning for kystflåten