Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Maritime Competence AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg og din virksomhet, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Maritime Competence AS, ved Daglig leder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vårt grunnlag for å samle inn og behandle personopplysninger gjennomføres i henhold til personopplysningsloven og består av samtykke fra den registrerte eller når det er nødvendig, jfr. Personopplysningsloven § 8 & 9. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Denne personvernerklæringen gjelder bruken av våre produkter og våre salgs-, markedsførings- og kundekontraktsoppfølgingsaktiviteter. Det gjelder også for enkeltpersoner som søker en jobb i Maritime Competence AS.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake.

All vår behandling av persondata vil være i henhold til Personopplysningsloven (lovdata.no) og General Data Protection Regulation – GDPR som gjelder i Norge fra 25. mai 2018.

Hvem er vi

Maritime Competence AS jobber innenfor er følgende områder:

 • Bistand ved kjøp og salg av fartøy og fiskeritillatelser, skipsmegling.
 • Søknader til offentlige myndigheter i forbindelse med kjøp og salg av fartøy, tildeling av fiskeritillatelser og andre søknadspliktige endringer.
 • Bistand i forbindelse med nybygg av fartøy
 • Bistand i arbeidet med å strukturere og søke finansiering hos finansinstitusjoner 
 • Ulik rådgivning innen områdene nevnt over.
 • Salg av virksomhet
 • Strukturering av selskaper

I dag benytter Maritime Competence datalagringssystemet «SuperOffice». SuperOffice AS utvikler og leverer dataprogrammet som støtter prosessene i vår markedsføring, salg og kundeservice.

Vårt kontor er lokalisert i Tromsø, Norge. Registrert kontoradresse er Haakon den gamles gate 5, 9008 Tromsø. Org. no. NO 963 817 061.

Når samler vi personlige data om deg?

 • Når du bruker våre tjenester.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, via sosiale medier eller via våre nettsider.
 • Når vi samler inn personlig informasjon fra andre legitime kilder, som tredjeparts dataaggregatorer, markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt ditt samtykke til dem om å dele dine personlige opplysninger med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger dersom det anses å være av legitim interesse, og hvis denne interessen ikke overskrides av dine personlige interesser. Før data samles inn, sørger vi for at det gjøres en vurdering, slik at det oppnås en felles gjensidig interesse mellom deg og Maritime Competence.

Hvorfor samler vi inn og bruker personlige data?

Vi samler og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre bistand ved kjøp og salg, skipsmegling og strukturering av selskaper, samt markedsføring.

Vi kan bruke informasjonen din til følgende formål:

 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Disse kan omfatte informasjon om våre produkter og tjenester, arrangementer, aktiviteter og kampanjer av våre tilknyttede partners produkter og tjenester. Denne kommunikasjonen krever samtykke.
 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene du har kjøpt fra oss.
 • Utføre direkte salgsaktiviteter i tilfelle der legitime og felles interesse er etablert.
 • Svare på en «Kontakt meg» eller andre webskjemaer du har fullført på macom.no, Facebook eller Instagram.
 • Oppfølging av innkommende forespørsler (kundesupport, e-post, chatter eller telefonsamtaler).
 • Oppgi person ID for rapportering og/eller søknader til regjeringen og offentlig myndighet.
 • Gi tilgang til vår internettside.
 • Utføre kontraktsforpliktelser, ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende.
 • Kontakte deg for å gjennomføre undersøkelser om din mening om våre produkter og tjenester.
 • Behandle en jobbsøknad.

Vårt juridiske grunnlag for innsamling av personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykker

Innsamlingen av personopplysninger basert på samtykke fra den registrerte vil bli gjort ved å bruke samtykkeformularer som lagrer dokumentasjon knyttet til samtykke gitt av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personlig informasjon for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på legitim interesse

Vi kan bruke personopplysninger dersom det anses å være av legitim interesse, og hvis den registrertes interesser ikke tilsidesetter disse interessene. Normalt, for å etablere det juridiske grunnlaget for datainnsamling, er det gjort en vurdering hvor en felles interesse mellom Maritime Competence og den enkelte personen er identifisert. Dette juridiske grunnlaget er i hovedsak knyttet til salgs- og markedsføringsformål. Vi vil alltid informere personer om deres personvernrettigheter og formålet med innsamling av personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles?

Vi samler navn, telefonnummer, tittel og e-postadresse til rettighetshavere, i tillegg til firmaets navn og kontaktinformasjon. Der det er krav om rapportering av fødselsdato eller personnummer til offentlige myndigheter eller andre lovpålagte instanser, kan disse bli samlet inn og lagret. Vi kan også samle tilbakemelding, kommentarer og spørsmål mottatt fra deg i tjeneste-relatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra våre nettsider kan vi samle inn IP-adresse og handlinger på nettstedet.

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger til innlegg eller kommentarer, etc. på nettsiden vår, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til vårt nettsted og brukes til formål som Maritime Competence eller du ikke har kontroll over. Derfor er Maritime Competence ikke ansvarlig for all informasjon du sender til vårt nettsted.

Hvis du søker om en jobb hos Maritime Competence, samler vi inn dataene du oppgir under søknadsprosessen.

Maritime Competence samler ikke inn eller behandler spesielle kategorier av personopplysninger, for eksempel offentlige unike identifikatorer eller sensitive personopplysninger.

Hvor lenge lagrer vi dine personlige data?

Vi lagrer personopplysninger så lenge vi finner det nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen av personopplysningene samtidig som vi vurderer vårt behov for å kunne svare på spørsmålene dine eller løse eventuelle problemer for å overholde lovkravene i gjeldende lover, å delta på eventuelle rettslige krav eller klager og for sikringsformål.

Dette betyr at vi kan beholde personopplysningene dine i en rimelig tidsperiode etter det siste interaksjon med oss. Når personopplysningene vi har samlet ikke lenger er nødvendig, vil vi slette det på en sikker måte. Vi kan behandle data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli anonymisert.

Dine rettigheter til dine personlige opplysninger

Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personlige data:

 • Retten til å be om en kopi av dine personopplysninger som Maritime Competence har om deg.
 • Retten til å be om at Maritime Competence korrigerer dine personlige data hvis det er unøyaktig eller utdatert.
 • Retten til å be om at dine personopplysninger slettes når det ikke lenger er nødvendig for Maritime Competence å beholde slike data.
 • Retten til å trekke tilbake samtykke til personlig databehandling når som helst. For eksempel ditt samtykke til å motta markedsføring på e-post.
 • Retten til å be om at Maritime Competence gir deg dine personopplysninger og, hvis det er mulig, sende denne informasjonen direkte til en annen datalagringsenhet når behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.
 • Retten til å be om begrensning av ytterligere databehandling, i tilfelle det er tvist i forhold til nøyaktigheten eller behandlingen av dine personopplysninger.
 • Rett til å motsette seg behandling av personopplysninger dersom databehandling er basert på legitim interesse og/eller direkte markedsføring.

Eventuell forespørsel om personvernrettighetene dine bør sendes til post@macom.no

Webanalyse og bruk av informasjonskapsler

Vi kan bruke informasjonskapsler (cookies) for å samle inn informasjon mens du navigerer på våre nettsider. Informasjonskapslene inneholder standard informasjon fra nettleseren din, for eksempel nettlesertype og nettleserspråk; Internett-protokollen din («IP») -adressen; og handlingene du tar på selskapets nettsteder, for eksempel nettsidene som er sett og linkene klikket.

Denne informasjonen brukes til å gjøre nettsidene mer effektive, samt å gi forretnings- og markedsføringsinformasjon til eierne av nettstedet, og å samle slike personopplysninger som nettlesertype og operativsystem, henvisningsside, vei gjennom nettsted, domenen til ISP etc. for å forstå hvordan besøkende bruker et nettsted. Cookies og lignende teknologier hjelper oss å skreddersy nettstedet vårt til dine personlige behov, samt å oppdage og forhindre sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis det brukes alene, identifiserer informasjonskapslene deg ikke personlig.

Deler vi dataene dine med noen?

Vi hverken deler, selger, leier eller handler dine opplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke unntatt fra det som er beskrevet nedenfor:

Tredjeparts tjenesteleverandører som arbeider på våre vegne:

Vi kan sende dine opplysninger videre til våre distributører, agenter, underentreprenører og andre tilknyttede organisasjoner med det formål å yte tjenester til deg på våre vegne.

Hvis det kreves ved lov:

Vi vil avsløre dine personlige opplysninger dersom det kreves av loven, eller hvis vi som selskap med rimelighet mener at opplysning er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller å overholde en rettslig prosedyre, rettsorden eller rettslig prosess. Vi vil imidlertid gjøre alt vi kan for å sikre at personvernrettighetene dine fortsatt er beskyttet.

Bruk av underleverandører (prosessorer og delprosessorer)

Vi kan bruke underentreprenører til å behandle personopplysninger på våre vegne, vi er ansvarlige for at de forplikter seg til å overholde denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning om databeskyttelse ved å signere en databehandlingsavtale.

Hvis underentreprenøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med EUs beskyttelsesramme for personvern, EU-standardkontraktsregler for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt angitt lovlig grunnlag for overføring av personopplysninger til et tredjeland.

Endringer i denne personvernerklæringen

Maritime Competence forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Den aktuelle versjonen finner du alltid på vår nettside. Vi oppfordrer deg til å sjekke denne personvernerklæringen noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi foretar endringer som betydelig endrer vår personvernspraksis, vil vi varsle deg via e-post eller legge inn en melding på våre nettsider før endringen trer i kraft.

Din rett til å klage med en tilsynsmyndighet

Hvis du er utilfreds med måten din personlige data er behandlet på, kan du i første omgang kontakte post@macom.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å søke direkte til Datatilsynet for en avgjørelse. Datatilsynet kan kontaktes på www.datatilsynet.no