Torsk, hyse og sei, 10-11 m. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10-11 m
Referansenummer: 23/34
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Faktor: 2,3471 torsk, 2,4163 sei og 2,4047 hyse