Torsk, hyse og sei, 9-10 m. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 9-10 m
Referansenummer: 24/10
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Gruppetilhørighet: Under 11 m
Faktor: Torsk: 2,1698 - Hyse: 2,2530 - Sei: 2,2637

Annet

Ufisket 2024
Henger på «veggen»