Nybygg – hva gjør vi?

Vi har i mange år bistått våre kunder i realisering av nybyggsprosjekter innen fiskeri. Det siste tiåret
har vi vært med å realisere mer enn 30 nybygg, og stadig flere er under bygging.

Konseptutvikling

Vi bistår i å finne det riktige nybygget til deg.

Skipsdesign og verft

Vi hjelper deg med å identifisere relevante skipsdesign og verft.

Vi bistår i forhandling av kontrakt med verft og underleverandører.

Finansiering og støtte til miljøtiltak

Vi bistår i arbeidet med å skaffe tilfredsstillende finansiering.

Vi identifiserer, søker og følger opp relevant støtte til miljøtiltak for nybygget.

Oppfølging i byggetiden

Vi bistår med oppfølging av byggeprosjekt for både kunde og byggelånsbank.

Vi gir veiledning på hvordan relevante regulatoriske krav bør håndteres.

Vi tar hånd om alle relevante søknader til Fiskeridirektoratet.

Vi bistår med vår erfaring og kompetanse i hele prosjektettiden fra tegning til levert nybygg.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre mer.