Torsk, hyse og sei, 8-9 m. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 8-9 m
Referansenummer: 23/37
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Torsk 1,7734, Sei 1, 2,2637, Hyse 2,2530