Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 9,35
Referansenummer: 21/21
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Faktor: Torsk 2,1698, hyse 2,2530 og sei 2,2637

Annet

Gjenstår ca. 5 tonn av årets torskekvote