Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N, ufisket 2022.

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 7,85 m
Referansenummer: 22/06
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Torsk 1,4918, Hyse 1,5293, Sei 1,5365

Annet

Ufisket 2022