Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 11-12 m
Referansenummer: 23/04
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Torsk: 3,1937 - Hyse: 3,0735 - Sei: 3,0798

Annet

Fisket ca. 3 tonn i 2023 – kan bli fisket mer på kvoten utover året.