Torsk, hyse og sei, 9-10 m. Nord for 62° N – Region Nord – Ufisket 2023 

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 9-10 m
Referansenummer: 23/17
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Torsk: 2,1698 – Hyse: 2,4047 – Sei: 2,4163