Strukturkvote Torsk , hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 21/36
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Region Nord
Gruppetilhørighet: 11-15 m

Annet

Utsalg av strukturkvote:

Utløpsdato:

31.12.2027

Torsk:

0,7661

Hyse:

0,2571

Sei:

0,3567