Makrell garn/snøre og NVG-sild

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: NVG: 20, 6 m Makrell: 13,42 m
Referansenummer: 23/15
Type: Pelagisk
Arter: Makrell
Faktor: Se tabell nedenfor

Annet

Faktor NVG Utløpsdato
Grunnkvote 12,52
Str. kvote 5,45 31.12.2028
Str. kvote 6,72 31.12.2030
Str. kvote 6,882 31.12.2030
Str. kvote 8,344 31.12.2032
Str. kvote 6,72 31.12.2033
Str. kvote 9,176 31.12.2034
Str. kvote 3,1852 31.12.2033
Str. kvote 7,512 31.12.2033
Str. kvote 7,512 31.12.2033
Sum 74,0212
Faktor Makrell Utløpsdato
Grunnkvote 2,3701
Str. kvote 0,2494 31.12.31
Str. kvote 1,8961 31.12.30
Str. kvote 0,0997 31.12.31
Str. kvote 0,1996 31.12.32
Str. kvote 0,499 31.12.32
Str. kvote 0,499 31.12.33
Str. kvote 0,1996 31.12.33
Str. kvote 0,948 31.12.34
Str. kvote 1,4221 31.12.34
Str. kvote 0,1248 31.12.34
Str. kvote 0,0499 31.12.34
Str. kvote 0,474 31.12.35
Str. kvote 1,896 31.12.35
Str. kvote 0,499 31.12.36
Str. kvote 1,8961 31.12.36
Str. kvote 0,1996 31.12.36
Str. kvote 0,499 31.12.38
Str. kvote 0,1996 31.12.38
Sum 14,2206

NVG fisket 2024, makrell ufisket 2024. Selges i utgangspunktet samlet.