Kystmakrell-Not

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 11,55 m
Referansenummer: 21/22
Type: Pelagisk
Arter: Makrell
Regiontilknytning: Ingen
Faktor: Faktor: 1,8129

Annet

Står på fartøy over 13 m. Må splittes.