Sjøliv nå Theo Mikal LK9814

Spesifikasjon

Rigget for Line, snurrevad, juksa og teine.
Lengde 12.05
Bredde 4.1