Strandværing nå Jens Eilert LM7075

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad, delvis garn
Lengde 13.55
Bredde 4.3