Rowenta nå Fruholmen LLWF

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad - kystnotfartøy
Lengde 25.33
Bredde 6.7