Årøyfisk nå Lofothav LLYH

Spesifikasjon

Rigget for Not Snurrevad
Lengde 23.85
Bredde 7.5