H Larsen LDIW

Spesifikasjon

Rigget for Not og snurrevad
Lengde 27.49
Bredde 8