John Karina LM5716

Spesifikasjon

Rigget for Klavert krysser rigget for garn, line og juksa
Lengde 11.92
Bredde 4.02