Sander Andre II nå Johannes LNYZ

Spesifikasjon

Rigget for Not/snurrevad
Lengde 27.43
Bredde 8.6