Andopsværing nå Hjelmsøy LAOM

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad/not
Lengde 20.95
Bredde 5.46