Torsk, hyse og sei, 14-15 m. Nord for 62° N 

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 14,24 m
Referansenummer: 23/30
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Torsk: 5,2289 – Hyse: 5,0363 – Sei: 5,0347

Annet

Ligger på båt mellom 11-15 m
Ufisket 2024