Sei Nord Notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 14-15 m
Referansenummer: 23/25
Type: Hvitfisk
Arter: Seinot
Faktor: 1

Annet

Står på båt mellom 11-15 m