Sei Nord Notfartøy

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 26-27 m
Referansenummer: 23/03
Type: Hvitfisk
Arter: Seinot
Faktor: 2,82