NVG-sild 9-10 m

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 9-10 m
Referansenummer: 24/01
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Faktor: 3,93

Annet

Må splittes