NVG-Sild

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 14,2 m
Referansenummer: 21/25
Type: Pelagisk
Arter: NVG Sild
Regiontilknytning: Ingen
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: 7,8600

Annet

Står på fartøy over 21 m faktisk lengde. Kan selges fisket eller ufisket i 2021