Nordsjøsild

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 12,98 m
Referansenummer: 20/08
Type: Pelagisk
Arter: Nordsjøsild
Regiontilknytning: Ingen
Faktor: Grunnkvote faktor 7, strukturkvote faktor 5,6

Annet

Gjenstående kvantum inneværende år: Ufisket

Står på fartøy med faktisk lengde > 21 m