Vikanøy nå Firda Harvest LLWH

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad/Not/levendefisk
Lengde 34.07
Bredde 9.50