Testfartøyet

Spesifikasjon

Fartøytype 2
Rigget for 3
Bygget 4
Design 5
Kallesignal 6
Lengde 7
Bredde 8
Dybde 9
Tonnage 10
Klasse/klassedato 11
Fartsområde 12
Radioklasse/GMDSS: 13
Radioklasse/GMDSS: 14
Siste stabilitetstest utført: 15
Ombygget 16
Byggemateriale 17
Fart og forbruk 18
Sertifisert for antall personer 19
Annet Spesifikasjon 20
21

Maskineri

Hovedmotor 1
HK 2
Antall timer, pr dato 3
Akselgenerator 4
Gir 5
Generator 1 6
Generator 2 7
Generator 3 8
Generator 4 9
Propellsystem 10
Siste Akseltrekk 11
Hjelpemotor 1 12
Hjelpemotor 2 13
Hjelpemotor 3 14
Hjelpemotor 4 15
Sidepropell 1 16
Sidepropell 2 17
NOx-rens 18
Batteri 19
Styremaskin 20
Styring 21
Pumper 22
Annet Maskineri 23
24

Kapasitet

Diesel 1
Ferskvann 2
Ballast 3
Lastekapasitet CBM/tonn 4
Tilrettelagt for iTube/karføring 5
Fryserom 6
Levendefisk 7
RSW 8
Fryseri 9
Notbinge 10
Snurrevadbinger 11
Agnfrys 12
Annen kapasitet 13
14

Dekksutstyr

Garnhaler 1
Garngreier 2
Garngreie arm 3
Garnspill 4
Garnstopper 5
Renner 6
Bløgge/skyllekar 7
Hovedkrane 8
Pumpekrane på dekk 9
Kraftblokk 10
Juksamaskin 11
Linkveiler 12
Linesetter 13
Autolineanlegg 14
Nothaler 15
Notlegger 16
Mellomrull 17
Flålegger 18
Ringnål 19
Hovedvinsjer 20
Hjelpevinsjer 1 21
Hjelpevinsjer 2 22
Hjelpevinsjer 3 23
Capstan 24
Livbåtdavit 25
Vakuumanlegg 26
Sug fra not 27
Fiskepumpe 28
Avsilingskasse 29
Belysning dekk 30
Landstrøm 31
Annet dekksutstyr 32
33

Elektronikk

Ekkolodd 11
Ekkolodd 22
Ekkolodd 33
Kartplotter 14
Kartplotter 25
Ecdis6
Radar 17
Radar 28
Radar 39
GPS 110
GPS 211
GPS 312
Gyrokompass/satellittkompass13
Gyro GPS14
Sonar 115
Sonar 216
AIS17
VHF 118
VHF 219
VHF 320
MF/HF 121
MF/HF 222
Navtexmottaker23
Inmarsat C24
Iridium25
Fiskerisporing26
Strømlogg27
Fangstkontroll28
Brovakt29
Autopilot30
GSM alarmsender31
Søkelyskaster 132
Søkelyskaster 233
Roterende vindu34
Forbruksmåler motor/økonometer35
Tv antenne/parabol36
VSAT/Internett37
Tilleggsutstyr38
39
Annen elektronikk40
41

Sikkerhetsutstyr

I henhold til klasse1
Manuell nødpeilesender2
Friflyt3
SART/Radartransponder4
AIS transponder5
Håndholdt bærbar VHF6
Annet sikkerhetsutstyr7
8

Fabrikk

Antall sløyemaskiner1
Bløggetanke2
Ismaskin3
Issørpeanlegg4
Platefrysere5
Annet fabrikk6
7

Innredning

TV1
Dab radio2
Lugarer3
Dusj/WC4
Proviantkjøling5
Proviantfrys6
Annen innredning7
8

Tidligere navn

1
2

Bruk redskaper

1
2

Diverse opplysninger

1
2

Fiskeritillatelser

1
2

Prisantydning uten fiskeritillatelser

1

Prisantydning med fiskeritillatelser

2

Prisantydning

3

Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres
Maritime Competence AS
Tlf: (+47) 776 67240,
e-post: post@macom.no