Skreigrunn nå Hauge Junior LG6353

Spesifikasjon

Rigget for Netter
Lengde 14.98
Bredde 6.01