Ole Oskar nå O. Oskar LGBJ

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad / Trål
Lengde 19.8
Bredde 5.56