Magne Arvesen LFVX

Spesifikasjon

Rigget for Trål/Snurrevad/reketrål
Lengde 69.90
Bredde 15.00