Einarson nå Kransvik Jr. LLQX

Spesifikasjon

Rigget for Danish seine/Netter/Purse Seiner
Lengde 27.91
Bredde 8.00