Birgerson LCRI

Spesifikasjon

Rigget for Not og snurrevad
Lengde 21.26
Bredde 7.01