Ballstadværing nå Unstad Junior LAHF

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad/Not
Lengde 23.71
Bredde 6.18