Baasgrunn LJWC

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad/Line
Lengde 22.72
Bredde 6.25