Aurora nå Wilma JXLH

Spesifikasjon

Rigget for Snurrevad (kan enkelt rigges om til trål)
Lengde 19.55
Bredde 5.50