Torsk, hyse og sei, 9-10. Nord for 62° N, Sør-Norge

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 9-10 m
Referansenummer: 23/35
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Sør-Norge
Faktor: 2,1698 torsk, 2,4163 sei og 2,4047 hyse

Annet

Gjenstående kvantum inneværende år: Ta kontakt for informasjon