Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 9,53 m
Referansenummer: 21/04
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Faktor: Torsk 2,1698, sei 2,2637 og hyse 2,2530

Annet

Fisket i 2021. Står på utskiftingstillatelse, fartøy >11 m