Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 6,27 m
Referansenummer: 21/15
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Faktor: Torsk 1,2623, sei 1,8298 og hyse 1,8211