Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N, Region Sør

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,33 m
Referansenummer: 21/31
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Region sør
Faktor: Torsk 2,3471, Sei 2,4163, Hyse 2,4047

Annet

Står på fartøy over 11 m. Står på fartøyet Sundmann LK2271. Fartøy og kvote kan selges separat.