Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N, Region sør

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 12,12 m
Referansenummer: 21/32
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Region Sør
Gruppetilhørighet: 11-15 m
Faktor: Torsk 3,7886, Sei 3,6587, Hyse 3,6451

Annet

Står på fartøyet Alf Sigmund LK7647. Fartøy og kvote kan selges separat.