Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,66 m
Referansenummer: 21/33
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Faktor: Torsk 2,3471, sei 2,4163, hyse 2,4047

Annet

Selges ufisket for 2022