Torsk, hyse og sei, 10-11 m. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10-11 m
Referansenummer: 23/36
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Faktor: Torsk 2,3471, sei 2,4163, hyse 2,4047