Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 21/30
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 11-15 m

Annet

Faktor:

Torsk Hyse Sei Utløpsdato
1,8777 1,9237 1,9328 31.12.2027
1,0296 0,8792 0,8998 31.12.2028