Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote)
Hjemmelslengde: 10,18 m
Referansenummer: 21/28
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: U/11 m
Faktor: Torsk 2,3471, sei 2,4163, hyse 2,4047

Annet

Ca. 30 tonn av årets torskekvote er ufisket