Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N, > 21 m.

Informasjon

Kvotetype: Hovedtillatelse (grunnkvote) og strukturkvote
Hjemmelslengde: 14-15 m
Referansenummer: 22/07
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord
Faktor: Se tabell under

Annet

Står på fartøy over 21 m

Type Torsk Hyse Sei Utløpsdato
Grunnkvote 5,2289 5,0363 5,0347
Strukturkvote 1,8777 1,9237 1,9328 31.12.2027
Strukturkvote 4,1831 4,029 4,0277 31.12.2027
Strukturkvote 1,0162 0,9771 1,0069 31.12.2027
Strukturkvote 5,2293 5,0362 5,0346 31.12.2028
Strukturkvote 3,333 3,259 3,2348 31.12.2031
Strukturkvote 0,4446 0,4205 0,439 31.12.2035
Strukturkvote 4,1831 4,029 4,0278 31.12.2037
Strukturkvote 0,6486 0,4707 0,4352 31.12.2027
SUM 26,1445 25,1815 25,1735