Torsk, hyse og sei. Nord for 62° N

Informasjon

Kvotetype: Strukturkvote
Referansenummer: 21/20
Type: Hvitfisk
Arter: Torsk, hyse og sei
Regiontilknytning: Nord-Norge
Gruppetilhørighet: 15-21 m

Annet

Faktor torsk: Faktor hyse: Faktor sei Utløpstid:
5,8065 7,2844 5,8013 31.12.2027
0,0074 31.12.2028
0,9106 0,7448 31.12.2032
Sum: 5,8139 8,1950 6,5462

Fisket i 2021